อบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยเบื้องต้น

อบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยเบื้องต้น   นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน อบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยเบื้องต้น ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชการ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี          อ่านเพิ่มเติม...

GovChannel Roadshow 2018 จังหวัดอุบลราชธานี

GovChannel Roadshow 2018 จังหวัดอุบลราชธานี การสัมมนา GovChannel Roadshow 2018 : Digital Local Government"ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ"ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี          *ขอสงวนสิทธิ์การรับประทานอาหารกลางวันเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นี้จำนวน 250 ท่าน เท่านั้น* ๑. หลักการและเหตุผล    ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานรัฐบา... อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์เน็ตประชารัฐในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและ 6 ขั้นตอนในการลงทะเบียนใช้งาน

ประชาสัมพันธ์เน็ตประชารัฐในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและ 6 ขั้นตอนในการลงทะเบียนใช้งาน ประชาสัมพันธ์เน็ตประชารัฐในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและ 6 ขั้นตอนในการลงทะเบียนใช้งาน อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม "การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน" ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (ครั้งที่ 1)

กิจกรรม   วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน" ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (ครั้งที่ 1) ณ ศาลากลางบ้านสร้างหมากแข้ง ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และมีนายวัชรินทร์ เจิ... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี       อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Big Cleaning Day. จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรม Big Cleaning Day. จังหวัดอุบลราชธานี   นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day. และปลูกต้นไม้ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี       อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี       อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด   วันที่ 15 มกราคม 2561 นายเธียรชัย  พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมปทุมพร ชั้น 2 อาคารบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี       อ่านเพิ่มเติม...

Big Cleaning Day เดือนมกราคม 2561

Big Cleaning Day เดือนมกราคม 2561 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำกิจกรรมโครงการ Big Cleanning Day. ณ บริเวณสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsofe Word

อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsofe Word เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน จัดอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsofe Word ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี         อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมกิจกรรมและออกบูธฯเนื่องในงานวันอุบัติภัยแห่งชาติ

เข้าร่วมกิจกรรมและออกบูธฯเนื่องในงานวันอุบัติภัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมและออกบูธประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของหน่วยงาน โดยมีการแจกเอกสาร แผ่นพับให้กับประชาชน/หน่วยงานที่มาร่วมงานฯ เนื่องในงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่ โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดฯ        &n... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • อบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยเบื้องต้น

  อบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยเบื้องต้น

 • GovChannel Roadshow 2018 จังหวัดอุบลราชธานี

  GovChannel Roadshow 2018 จังหวัดอุบลราชธานี

 • ประชาสัมพันธ์เน็ตประชารัฐในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและ 6 ขั้นตอนในการลงทะเบียนใช้งาน

  ประชาสัมพันธ์เน็ตประชารัฐในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธา

 • กิจกรรม

  กิจกรรม "การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์

 • ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด

 • กิจกรรม Big Cleaning Day. จังหวัดอุบลราชธานี

  กิจกรรม Big Cleaning Day. จังหวัดอุบลราชธานี

 • ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแห

 • การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด

  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ต

 • Big Cleaning Day เดือนมกราคม 2561

  Big Cleaning Day เดือนมกราคม 2561

 • อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsofe Word

  อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsofe Word

 • เข้าร่วมกิจกรรมและออกบูธฯเนื่องในงานวันอุบัติภัยแห่งชาติ

  เข้าร่วมกิจกรรมและออกบูธฯเนื่องในงานวันอุบัติภัยแห

ubon

2

pangpan3

nic 4sgis 4osthailand 4

ประชาสัมพันธ์งานภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 เดือน ต.ค. 2560click-1  เดือน ม.ค. 2561click-2  เดือน เม.ย. 2561click-1  เดือน ก.ค. 2561click-2
 เดือน พ.ย. 2560click-1  เดือน กพ.. 2561click-2  เดือน พ.ค. 2561click-1  เดือน ส.ค. 2561click-2
 เดือน ธ.ค. 2560click-1  เดือน มี.ค. 2561click-2  เดือน มิ.ย. 2561click-1  เดือน ก.ย. 2561click-2