โครงการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี        วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” เพื่อสร้างกลไกการทำงานในพื้นที่หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล และผู้สนใจทั่วไปเป็นเครือข่ายการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการใช้งาน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเน็ตประชารัฐ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลจากภาครัฐสู่ชุมชน ณ ห้องประชุมทับทิมสยา... อ่านเพิ่มเติม...

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ 25 อำเภอ ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ 25 อำเภอ ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายวินัย ผางจันทร์ดา ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานอำเภอร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในระหว่าง วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประสานงานแผนงานโครงการในระดับพื้นที่ และสร้างเครือข่ายข้อมูลสถิติระดับอำเภอ/ชุมชน/หมู่บ้าน โดยนำเรื่องเข้าที่... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑   เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายวินัย ผางจันทร์ดา ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม # กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ # โครงการประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" "โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์แหล่งน้ำ"       &nbs... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"ประจำปี ๒๕๖๑

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน   เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวินัย ผางจันทร์ดา ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี        อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง และบริเวณพระบรมราชนุสาวรีย์ รัชการที่ ๕ ลานขวัญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี       อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

โครงการประชาชนจิตอาสา  เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติและกิจกรรม "ทำความสะอาดใหญ่ (Big cleaning Day ) ลานขวัญเมือง" ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม      ... อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการใช้ระบบงานสารบรรณสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

อบรมการใช้ระบบงานสารบรรณสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์กร หัวข้อ"การใช้ระบบงานสารบรรณของสำนักงานสถิติจังหวัดและการใช้ระบบงานสารบรรณของจังหวัดอุบลราชธานี" ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง               อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา   เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"         อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี     อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 วันที่ 15-16 กันยายน 2561 คณะข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ประชุมจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมสตาร์ไลท์ รีสอร์ท เขาใหญ่ ตำบลหนองทันน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา       อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และนายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ       อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • โครงการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี

  โครงการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ จังหวัดอุบลร

 • เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ 25 อำเภอ ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

  เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นท

 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ

 • ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน

  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝ

 • ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล

 • โครงการประชาชนจิตอาสา

  โครงการประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

 • อบรมการใช้ระบบงานสารบรรณสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

  อบรมการใช้ระบบงานสารบรรณสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลรา

 • ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา

  ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

 • เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณา

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การถอดบทเรียนโครงการ

 • ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเข้าตรวจเยี่ยมสำนั

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าวัดทำบุญตักบาตรและปฎิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

Untitled

app2018

ubon

2

pangpan3

nic 4sgis 4osthailand 4

stat11

stat12

สิ่งพิมพ์ออนไลน์

270961      so61

 รายงานผลการประเมินผล
การจัดงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2561

รายงานผลสำมะโนอุตสาหกรรม
พ.ศ.2560
จังหวัดอุบลราชธานี

ss160  ss260  ss360  ss460  ss2560

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
ไตรมาสที่ 1 : ม.ค.-มี.ค.60

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
ไตรมาสที่ 2 : เม.ย.-มิ.ย.60

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
ไตรมาสที่ 3 : ก.ค.-ก.ย.60

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
ไตรมาสที่ 4 : ต.ค.-ธ.ค.60

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2560

 

  happy1new  happy2new  happy3new  happy4new happy5new

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2558

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2559 

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 3 เดือนเมษายน 2559 

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2559  

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 5 เดือนตุลาคม 2559 

ประชาสัมพันธ์งานภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 เดือน ต.ค. 2561click-1  เดือน ม.ค. 2562click-2  เดือน เม.ย. 2562click-1  เดือน ก.ค. 2562click-2
 เดือน พ.ย. 2561click-1  เดือน ก.พ.2562click-2  เดือน พ.ค. 2562click-1  เดือน ส.ค. 2562click-2
 เดือน ธ.ค. 2561click-1  เดือน มี.ค. 2562click-2  เดือน มิ.ย. 2562click-1  เดือน ก.ย. 2562click-2

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977