ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง และบริเวณพระบรมราชนุสาวรีย์ รัชการที่ ๕ ลานขวัญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี       อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

โครงการประชาชนจิตอาสา  เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติและกิจกรรม "ทำความสะอาดใหญ่ (Big cleaning Day ) ลานขวัญเมือง" ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม      ... อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการใช้ระบบงานสารบรรณสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

อบรมการใช้ระบบงานสารบรรณสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์กร หัวข้อ"การใช้ระบบงานสารบรรณของสำนักงานสถิติจังหวัดและการใช้ระบบงานสารบรรณของจังหวัดอุบลราชธานี" ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง               อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา   เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"         อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี     อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 วันที่ 15-16 กันยายน 2561 คณะข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ประชุมจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมสตาร์ไลท์ รีสอร์ท เขาใหญ่ ตำบลหนองทันน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา       อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และนายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ       อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมยืดอกพกปิ่นโต

กิจกรรมยืดอกพกปิ่นโต   เมื่อวันที่พุธ 12 กันยายน ที่ผ่านมานายวัชรินทร์ เจิมประไพสำสถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯร่วมเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบกิจกรรมยืดอกพกปิ่นโตทานมื้อเที้ยงร่วมกันทุกวันพุธ และทำกิจกรรมโครงการ Big Cleanning Day. ณ บริเวณสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี       อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง

พิธีเปิด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในงานพิธีเปิด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง โดยมีนายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้     อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ หลักสูตรการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน เพื่อการวางแผนการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ รุ่นที่ 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ หลักสูตรการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน เพื่อการวางแผนการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ รุ่นที่ 3   วันที่ 16 สิงหาคม 2561 สนง.สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ หลักสูตรการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน เพื่อการวางแผนการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีนายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โด... อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ หลักสูตรการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน เพื่อการวางแผนการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ รุ่นที่ 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ หลักสูตรการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน เพื่อการวางแผนการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ รุ่นที่ 2   วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สนง.สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ หลักสูตรการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน เพื่อการวางแผนการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีนายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โด... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล

 • โครงการประชาชนจิตอาสา

  โครงการประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

 • อบรมการใช้ระบบงานสารบรรณสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

  อบรมการใช้ระบบงานสารบรรณสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลรา

 • ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา

  ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

 • เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณา

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การถอดบทเรียนโครงการ

 • ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเข้าตรวจเยี่ยมสำนั

 • กิจกรรมยืดอกพกปิ่นโต

  กิจกรรมยืดอกพกปิ่นโต

 • พิธีเปิด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง

  พิธีเปิด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีส

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ หลักสูตรการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน เพื่อการวางแผนการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ รุ่นที่ 3

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ หลักสูตรการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน เพื่อการวางแผนการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ รุ่นที่ 2

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส

app2018

ubon

2

pangpan3

nic 4sgis 4osthailand 4

stat11

stat12

สิ่งพิมพ์ออนไลน์

270961      so61

 รายงานผลการประเมินผล
การจัดงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2561

รายงานผลสำมะโนอุตสาหกรรม
พ.ศ.2560
จังหวัดอุบลราชธานี

ss160  ss260  ss360  ss460  ss2560

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
ไตรมาสที่ 1 : ม.ค.-มี.ค.60

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
ไตรมาสที่ 2 : เม.ย.-มิ.ย.60

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
ไตรมาสที่ 3 : ก.ค.-ก.ย.60

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
ไตรมาสที่ 4 : ต.ค.-ธ.ค.60

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2560

 

  happy1new  happy2new  happy3new  happy4new happy5new

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2558

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2559 

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 3 เดือนเมษายน 2559 

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2559  

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 5 เดือนตุลาคม 2559 

ประชาสัมพันธ์งานภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 เดือน ต.ค. 2561click-1  เดือน ม.ค. 2562click-2  เดือน เม.ย. 2562click-1  เดือน ก.ค. 2562click-2
 เดือน พ.ย. 2561click-1  เดือน ก.พ.2562click-2  เดือน พ.ค. 2562click-1  เดือน ส.ค. 2562click-2
 เดือน ธ.ค. 2561click-1  เดือน มี.ค. 2562click-2  เดือน มิ.ย. 2562click-1  เดือน ก.ย. 2562click-2

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977