เนื้อหา

โครงการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี

 

     วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” เพื่อสร้างกลไกการทำงานในพื้นที่หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล และผู้สนใจทั่วไปเป็นเครือข่ายการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการใช้งาน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเน็ตประชารัฐ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลจากภาครัฐสู่ชุมชน ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดยมีเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ ทั้ง 915 หมู่บ้าน ในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
     ในการนี้ นายวินัย ผางจันทร์ดา ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

191261

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ 25 อำเภอ ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายวินัย ผางจันทร์ดา ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานอำเภอร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในระหว่าง วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประสานงานแผนงานโครงการในระดับพื้นที่ และสร้างเครือข่ายข้อมูลสถิติระดับอำเภอ/ชุมชน/หมู่บ้าน โดยนำเรื่องเข้าที่ประชุมฯดังนี้ 1.แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2.โครงการเน็ตประชารัฐ และ ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

071261

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"ประจำปี ๒๕๖๑

 

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวินัย ผางจันทร์ดา ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

14116101  

 14116104

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายวินัย ผางจันทร์ดา ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม # กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ # โครงการประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" "โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์แหล่งน้ำ"

05126101 

 

 

 

 

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง และบริเวณพระบรมราชนุสาวรีย์ รัชการที่ ๕ ลานขวัญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

23106101 

 

 

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977