กิจกรรมงานอุบลสามัคคี

จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดโครงการอุบลสามัคคีขึ้นทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน  เพื่อเป็นการพบปะสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนรับทราบปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้หน่วยงาน/ส่วนราชการต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ  โดยมีเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพในเดือนมกราคม 2549 ณ บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครอุบลราชธานี  สำหรับงานในครั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้รับเกียรติจากนางอุไรวรรณ  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มาร่วมงานและกล่าวทักทายกับหัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการที่มาร่วมงานครั้งนี้ด้วย


ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977