การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

   ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี    มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว    ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี     สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      ดังนั้นจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและ บรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง

 

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (ด้านสถิติ)      โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2550   จำนวน   48   อัตรา   ค่าจ้างเดือนละ   7,630.-   บาท

 

การรับสมัครเพื่อคัดเลือก

 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ  ได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี   เลขที่  146 / 1 - 2   ถนนอุปลีสาน  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่  20 - 28  กุมภาพันธ์  2549  เวลา  09.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

 

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี   

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977