ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดอุบลราชธานี


สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เป็นประจำทุก ๆ เดือน โดยในปี 2549 ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นดังนี้
จำนวน (คน)
ประชากรรวม
1,724,678
กำลังแรงงานรวม
885,297
ผู้มีงานทำ
825,124
ผู้ว่างงาน
16,985
ผู้รอฤดูกาล
43,188
อัตราการว่างงาน
1.9

 


หมายเุหตุ : ท่านสามารถ ขอรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977