พิธีเปิดการประชุมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัด

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2550 เวลา 09.15 น. นายปราโมทย์  สัจจรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัด( Thailand Provincial Information:TPD Info ) รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวนทั้งสิ้น  60  คน  โดยนายณัฐวัฒน์  กาญจน์ธนภัทร    สถิติจังหวัดอุบลราชธานี    ได้กล่าวรายงานและบรรยายถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนายภาณุวัฒน์  บุญศรัทธา  นักสถิติเศรษฐสังคม 5 ร่วมบรรยายในรายละเอียดของโครงการและโปรแกรม   นางสุภาวดี  วงศ์เหลา  หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวางแผน      
นายเชาวเรศ  ทองจัตุ  เจ้าหน้าที่สถิติ 5  ตลอดทั้งพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการประชุม


ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977