การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม 2551

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี  ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ เพื่อจัดเก็บข้อมูล โครงการ ๆ ดังต่อไปนี้

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2551 ระหว่างวันที่ 1 - 12 พฤษภาคม 2551
2. สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามาถของประชากรพ.ศ. 2551ระหว่างวันที่ 1 - 12 พฤษภาคม 2551
3. สำรวจสื่อมวลชน(วิทยุ, โทรทัศน์) พ.ศ. 2551ระหว่างวันที่ 1 - 12 พฤษภาคม 2551
4. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนพ.ศ 2551 ระหว่างวันที่ 7 - 20 พฤษภาคม 2551
5. สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2551ระหว่างวันที่ 7 - 20 พฤษภาคม  2551
6. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2551 ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2551
7. สำรวจอาชญากรรม พ.ศ. 2551 ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2551
8. สำรวจข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2551 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 - 31 กรกฎาคม 2551
9. สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551
10. สำรวจข้อมูลรายได้และรายจ่ายของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม2550 - 30 กันยายน 2551
11. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายหลักของรัฐบาล พ.ศ.2551 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977