การรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ

ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการในราชการส่วนภูมิภาค ตำแหน่งที่รับสมัคร ค่าตอบแทน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ ค่าตอบแทนเดือนละ 7,010 บาท หรือตามที่ คพร. ประกาศกำหนด เงื่อนไขการทำสัญญาจ้าง จะดำเนินการทำสัญญาจ้างต่อเมื่อมีงบประมาณบุคลากรรองรับ กำหนดวัน / เวลา รับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 - 17 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ตามวันเวลาราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี อาคารเลขที่ 146/1-2 ถ.อุปลีสาน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี หมายเหตุ รายละเอียดต่าง ๆ ในการรับสมัคร สามารถดูได้ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หรือสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977