การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน 2551

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ เพื่อจัดเก็บข้อมูล โครงการ ๆ ดังต่อไปนี้

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2551 ระหว่างวันที่ 1 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2551
2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2551 ระหว่างวันที่ 7 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
3. สำรวจย้ายถิ่นของประชากร ระหว่างวันที่ 1 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
4. สำรวจความคิดเห็นฯเกี่ยวกับความต้องการจากรัฐบาลในปี 2552และผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน ระหว่าง วันที่ 17 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
5. สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2552 ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552
6. สำรวจข้อมูลรายได้และรายจ่ายของหน่วยงานราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2552 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977