พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานี

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  โดยได้ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมให้บริการแก่ประชาชน       เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่มาก     และเป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี       โดยมีนายสือ  ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติมาเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนฯ เมื่อวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2551 เวลา 10.00 - 12.00 น. อีกทั้งท่านปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีด้วย

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977