การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2552

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ เพื่อจัดเก็บข้อมูล โครงการ ๆ ดังต่อไปนี้

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2552 วันที่ 1 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2552 วันที่ 7 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
3. สำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. 2552 วันที่ 1 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
4. สำรวจการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง พ.ศ. 2552 วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
5. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงาน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2552
6. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจ ต่อบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ.2552 วันที่ 25 มิถุนายน - 12 สิงหาคม พ.ศ. 2552
7. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2552 ไตรมาส 3 วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2552
8. สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2552 ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552
9. สำรวจข้อมูลรายได้และรายจ่ายของหน่วยงาน ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552
10. สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ.2552 วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2552

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977