รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมผู้ประสานงานการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมผู้ประสานงาน การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 (โครงการต้นกล้าอาชีพ) จำนวน 30 คน รายละเอียดโดยย่อดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป - จบปริญญาตรีขั้นไป - อายุ 18 - 50 ปี - เป็นผู้ว่างงาน หรือถูกเลิกจ้างแรงงานจากภาคอุตสาหกรรม หรือเป็นบัณฑิตจบใหม่และไม่มีงานทำ - ไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรใด ๆ ของ โครงการต้นกล้าอาชีพมาก่อน รับสมัครเพื่อคัดเลือก - ยืนใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัด อุบลราชธานี - ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2552 ในเวลาราชการ การคัดเลือก - ใช้วิธีการสัมภาษณ์ความเหมาะสมและความพร้อมเพื่อ เข้ารับการอบรม - วันที่ 8 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก - วันที่ 10 สิงหาคม 2552 ณ สำนักงานสถิติจังหวัด อุบลราชธานี กำหนดการเข้ารับการอบรม - ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 11 กันยายน 2552 ( จำนวน 20 วัน ) - ได้รับค่าใช้จ่ายตามที่กำหนด รวม 4,800 บาท

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977