การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม 2553

| พิมพ์ |

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ เพื่อจัดเก็บข้อมูล โครงการ ๆ ประจำเดือนมกราคม 2553 ดังต่อไปนี้

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2553 วันที่ 1 - 12 มกราคม พ.ศ. 2553
2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2553 วันที่ 7 - 20 มกราคม พ.ศ. 2553
3. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2553 วันที่ 24 มกราคม - 30 มกราคม พ.ศ. 2553
4. สำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2553 วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2553