การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ เพื่อจัดเก็บข้อมูล โครงการ ๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ดังต่อไปนี้

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2553 วันที่ 1 - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2553 วันที่ 7 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
3. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2553 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
4. สำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2553 วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2553

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977