ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ  พ.ศ. ๒๕๕๓

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีประกาศลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ด้วย สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งชัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก ๕ ตำแหน่ง โดยผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งดังนี้
(๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขา คณิตศาสตร์และสถิติ ทางสถิติ ทางคณิตศาสตร์ หรือทางการวิจัยดำเนินงาน
(๒) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคาร B ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ในวันเวลาราชการ


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ | ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977