การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2553

การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2553

1. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2553 ระหว่างวันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2553
2. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2553 ระหว่างวันที่ 20 - 30 มิถุนายน 2553
3. โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2553 ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2553
4. โครงการสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2553 ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2553

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977