การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2553

การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2553

1.โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 (เขตปฏิบัติงานล่วงหน้าในเขตเทศบาล) ปฏิบัติงาน มิถุนายน - สิงหาคม 2553
2. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2553 ปฏิบัติงาน 1-12 กรกฏาคม 2553
3. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2553 ปฏิบัติงาน 1-20 กรกฏาคม 2553 
4. โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2553 ไตรมาสที่ 2/ 2553 ปฏิบัติงาน 1-20 กรกฏาคม 2553
5.โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทาง การบริการพ.ศ.2553 ปฏิบัติงาน 1 พฤษภาคม - สิงหาคม 2553

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977