การประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2553

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2553 ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์  ชั้น ๗  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก   มหาวิทยาลัยอุบลราชภัฎอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2553  โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่านสุรพล  สายพันธ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977