การเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

นายสือ  ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2553  จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอวารินชำราบ  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดยางน้อย อำเภอเขื่องใน และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านปากบุ่ง อำเภอสิรินธร โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่านสุรพล  สายพันธ์ เป็นผู้รับมอบจากปลัดกระทรวงฯ และส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนให้แก่ชุมชนต่อไป


ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977