นายมาดี จังหวัดอุบลราชธานี ออกสำรวจสำรวจสำมะโนประชากร ครั้งยิ่งใหญ่ ครบรอบ 100 ปี

นายมาดี จังหวัดอุบลราชธานี ออกสำรวจสำมะโนประชากร ครั้งยิ่งใหญ่ ครบรอบ 100 ปี เริ่ม วันที่ 1 ถึง 30 กันยายน นี้

นายณัฐวัฒน์ กาญจน์ธนภัทร สถิติจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยถึงความเป็นมาของการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะว่า ประเทศไทยจัดทำสำมะโนประชากรมาแล้ว 10 ครั้ง และใน พ.ศ. 2553 เป็นการจัดทำครั้งที่ 11 ซึ่งครบรอบ 100 ปี สำมะโนประชากรไทย การทำสำมะโนประชากรและเคหะเป็นเรื่องสำคัญและต่างประเทศทั่วโลกก็จัดทำเช่นเดียวกัน เพราะจะทำให้ได้ข้อมูลจำนวนและโครงสร้างของประชากรในราชอาณาจักรไทยทั้งคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่างจากข้อมูลทะเบียนราษฏรที่อาจจะถูกละเลยไม่ได้แจ้งโยกย้าย ข้อมูลสถิติเหล่านี้จะทำให้ภาครัฐสามารถจัดหาบริการสวัสดิการต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นั้นๆ เช่น งบประมาณด้านสาธารณสุข จำนวนหมอ ยา ครู โรงเรียน สถานที่พักฟื้นคนชรา คนพิการ ตลอดจนจัดหาสาธารณูปโภคต่างๆ ฐานข้อมูลสถิติยังสามารถใช้ประมาณการประชากรในระยะ 10 ปี ข้างหน้า เพื่อใช้วางแผนพัฒนาประเทศให้ถูกทิศทาง รวมทั้งในส่วนภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการลงทุนการผลิตสินค้า และบริหารให้เหมาะสมกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
สถิติจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 1 กันยายนนี้ เป็นวันแรก ที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจสำมะโนประชากรและเคหะทั่วทั้งจังหวัด ถึงวันที่ 30 กันยายน โดยขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อความถูกต้องในการดำเนินการสำรวจสำมะโนประชากรและเคหะในครั้งนี้

นายณัฐวัฒน์  กาญจน์ธนภัทร สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2553

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977