การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ICT

นายวรพัฒน์  ทิวถนอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจราชการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553  จำนวน 3 ศูนย์ฯ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กศน.อำเภอตาลสุม


ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977