พิธีเปิดงานสัมมนา

นายณัฐวัฒน์  กาญจน์ธนภัทร สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับนายธานีรัตน์  ศิริปะชะนะ  รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะฯ ที่เดินทางมาเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง "การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอย่างยั่งยืน" ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน IT  ณ ห้องลายทอง บอลรูม เอบี โรงแรมลายทอง เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2553 โดยมี นายสุรพล  สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับในพิธีเปิดงานสัมมนาด้วย

 

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977