การอบรมอาสาสมัครวิทยากร ICT ชุมชน

ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดให้มีกิจกรรมการอบรมอาสาสมัครวิทยากร  ICT ชุมชน ในวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีเอเชีย โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมอาสาสมัครวิทยากร จำนวน 125 คนต่อภูมิภาค ท่านผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนโดยการสมัครผ่านเว็บไซต์ www.mict4u.net หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับ นางสาวกรียา  ลิ้มไพบูลย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-939-5908-9 ต่อ 8805

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977