สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : การนับจด)

นายมาดี จังหวัดอุบลราชธานี ออกสำรวจสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : การนับจด) เริ่มวันที่ 1 มีนาคมถึง 30 มิถุนายน 2554 นี้

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำสำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ และสำมะโนอุตสาหกรรมทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญทางด้านธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง โดยสำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการได้จัดทำมาแล้ว 3 ครั้งในปี 2509 2531 และ 2545 สำมะโนอุตสาหกรรมจัดทำมาแล้ว 3 ครั้ง เช่นกันในปี 2507 2540 และ 2550 สำหรับในปี 2555 จะครบรอบ 10 ปีการจัดทำสำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ

ในวันที่ 1 มีนาคมนี้ เป็นวันแรก ที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี จะจัดส่งนายมาดีออกเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : การนับจด ทั้งจังหวัด ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องแก่นายมาดี เพื่อความถูกต้องในการดำเนินการสำรวจสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ในครั้งนี้

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977