การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2555

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี  ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ เพื่อจัดเก็บข้อมูล โครงการ ๆ ประจำเดือนมกราคม 2555 ดังต่อไปนี้

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2555 วันที่ 1 - 12  มกราคม พ.ศ.2555
2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2555 วันที่ 1 - 7  มกราคม  พ.ศ. 2555
3. สำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2554 วันที่ 7 - 20 มกราคม  พ.ศ. 2555 วันที่ 1 - 20  มกราคม พ.ศ.2555.
4.การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ความเชื่อมั่นต่อระบบสุขภาพ วันที่ 9 - 18 มกราคม พ.ศ. 2555
5. โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2555 วันที่ 1 - 12 มกราคม พ.ศ.2555


ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977