รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555

ด้วย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๕๕  ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๓๔๐ บาท ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕  (รายละเอียดตาม link รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๕๕ สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี รับจำนวน ๒๐ อัตรา

ในกรณีที่ผู้ยื่นสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ ไปแล้วนั้น ขอให้ทำการสมัครออนไลน์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕

ด่วนมาก  สมัครออนไลน์ที่นี้ได้ ------->>>   http://service.nso.go.th/nsojob/

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้  ที่ได้มายื่นหลักฐานในการสมัครฯ ตรวจสอบรายชื่อ ใน WEB หากไม่พบรายชื่อ ขอให้ดำเนินการสมัครใหม่อีกครั้ง (ภายใน 19 ก.พ.55)

1. น.ส.ณัทรดา  ทองคำใส

2. น.ส.พัชราภา  ผิวผ่อง

3. นายชัยวุฒิ  วิชัยโย

สนง. ตรวจสอบรายชื่อกับหลักฐานของผู้สมัครที่ได้รับทั้งหมด ถึงวันที่ 19 ก.พ.55 เวลา 15.00 น.

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977