ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด่วนมาก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 ของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ - ๒๐ มารายงานตัว ณ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐. น. ซึ่งหากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับถัดไปแทน

ประกาศ  วันที่ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

สามารถดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกออนไลน์ที่นี้ได้ ------->>> http://service.nso.go.th/nsojob/

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977