การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2556

การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2556

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร วันที่ 1 - 12 ส.ค. 56

2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  วันที่ 7 - 20 ส.ค. 56

3. สำรวจสำมะโนการเกษตร 2556  วันที่ 1 - 30 ส.ค. 56

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977