ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์คัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

ตามที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการนั้น     บัดนี้คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานได้ดำเนินการคัดเลือกพนักงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว    จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์คัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้โดยเรียงลำดับ  โดยให้ผู้สอบได้ในลำดับที่   1  และ  2    มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างพนักงานราชการในวันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 2555 (ในเวลาราชการ) ณ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์คัดเลือก

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ ทั้งหมดจำนวน 10 คน โดยกำหนดการสอบ

1.ข้อเขียนในวันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 55 เวลา 09.00 - 12.00 น.

2. สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 16 พ.ย.55 เวลา 13.30 - 16.00 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและวันเวลาสอบ

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977