พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

| พิมพ์ |

นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา รักษาการที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555  จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตลาดสดเทศบาล 3 (ชุมชนวัดหลวง) อำเภอเมืองอุบลราชธานี และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนโรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน  อำเภอเขื่องใน