พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา รักษาการที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555  จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตลาดสดเทศบาล 3 (ชุมชนวัดหลวง) อำเภอเมืองอุบลราชธานี และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนโรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน  อำเภอเขื่องใน

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977