การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน 2555

การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน 2555

1. สำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยพ.ศ.2555 ปฏิบัติงาน 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2555

2. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ปฏิบัติงาน 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2555

3. สำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2555 ปฏิบัติงาน 1-12 เมษายน 2555

4 สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2555

5. สำรวจการประกอกบกิจการโรงแรม และเกสต์เฮ้าส์ พ.ศ.2555

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977