การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม 2555

การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม 2555

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร

2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

3. การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย

4. การสำรวจความคิดเห็นของรประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

5. สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 2555

6. การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและและการสื่อสารในกสถานประกอบการ 2555

7. การสำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน 2555

8. การสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์

9. การสำรวจสถานภาพการพาณิชย์ อิเล็คทรอนิกส์

10. การสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (โดยใช้ต้วอย่างซ้ำ) พ.ศ.2555

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977