การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ระบบข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัด

การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ระบบข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัด"

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ระบบข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัด" ภายใต้โครงการการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ พ.ศ.๒๕๕๕ ในวันที่ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. ห้องแกรนด์บอลรูม สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยท่านปลัดจังหวัดอุบลราชธานี นายอดุล จันทนปุ่ม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีได้เชิญทีมวิทยากร นำโดย ท่านมนุชญ์ วัฒนโกเมน ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาให้องค์ความรู้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

 

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977