การประชุมชี้แจงงานโครงการสำมะโน/สำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.. ๒๕๕๕ และการประชุมชี้แจงงานโครงการสำมะโน/สำรวจ ปีงบประมาณ พ.. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ระดับหัวหน้าฝ่าย ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977