การสำรวจสถานการณ์เด็ก MICs

สำรวจสถานการณ์เด็ก MICs ที่ บ้านปากมุง ต.คันไร่  อ.สิรินธร อุบล โดยผู้ตรวจราชการกรม (ท่านวันเพ็ญ พูลวงษ์) สังเกตการณ์การสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่าง แล้วบันทึกข้อมูล ด้วย tablet / 23 ก.ย. 55-15:00 น.

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977