สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ (ส่วนภูมิภาค) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาการบริหารจัดการสารสนเทศ (MIS) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ด้านการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติ อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๑,๖๘๐ บาท และค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๓,๓๒๐ บาท ระยะเวลาการจ้าง ๕ เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977