ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ (ส่วนภูมิภาค) สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเสร็จสิ้นแล้ว ดังรายชื่อ ๑.นางสาวขวัญวิมล ยิ่งยืน ๒.นางสาวนวรัตน์ รักษาสิริพงศ์ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้าสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977