โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ " จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐"

เพื่อให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาได้มีส่วนร่วม ในการสร้างอนาคตของประเทศไทยในปี ๒๐๒๐ โดยประกวดวาดภาพในระดับประถมศึกษา และประกวดเขียนเรียงความในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - มกราคม ๒๕๕๗ โดยแบ่งการตัดสินออกเป็น ๒ ระดับ คือ การตัดสินระดับจังหวัดและการตัดสินระดับประเทศ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้อมูล โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ " จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐" ได้ทางเว็ปไซด์สำนักนโยบายและแผน www.ppb.moi.go.th หัวข้อ " ข่าวประชาสัมพันธ์"

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977