โครงการสำรวจประจำเดือนธันวาคม 2556

-โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2556 ปฏิบัติงานวันที่ 1-12ธ.ค. 2556

-โครงการสำรวจขีดความสามารถในการจัดการตนเอง เพื่อนำไปสู่สังคมธรรมาภิบาล(Goveming Capablity) พ.ศ.2557 ปฏิบัติงานวันที่ 1-25 ธ.ค. 2556

-โครงการสำรวจภาวะเศรฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ 2556

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977