โครงการสำรวจ ประจำเดือน มกราคม 2557

-โครงการภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2557 ปฏิบัติงานวันที่ 1-12 มกราคม 2557

-โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ปฏิบัติงานวันที่ 1-12 มกราคม  2557

-การสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2556(ไตรมาสที่4) ปฏิบัติงานวันที่ 1-20 มกราคม 2557

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977