โครงการสำรวจ ประจำเดือน มีนาคม 2557

-โครงการภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2557 -ปฏิบัติงานวันที่ 1-12 มีนาคม 2557

-โครงการการมีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ในครัวเรือน พ.ศ. 2557 -ปฏิบัติงานวันที่ 1-12 มีนาคม 2557

-โครงการการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557 -ปฏิบัติงานวันที่ 7-20 มีนาคม 2557

-โตรงการประมวลข้อมูลการก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.2557 -ปฏิบัติงานวันที่ 1-10 มีนาคม 2557

-โครงการการเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP)ของปี พ.ศ. 2556 -ปฏิบัติงานวันที่ 16 กุมภาพันธ์ -15 พฤษภาคม 2557

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977