ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยุ่หัว 2557

| พิมพ์ |

นายณัฐวัฒน์  กาญจน์ธนภัทร พร้อมข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ. หอประชุมไพรพระยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี