ติดต่อเรา

ที่อยู่: สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี  34000
ประเทศไทย