ติดต่อเรา

| พิมพ์ |

ที่อยู่: สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี  34000
ประเทศไทย

โทรศัพท์: 0-4534-4596

โทรสาร: 0-4534-4597

http://ubon.nso.go.th