กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัด 2557

| พิมพ์ |

สนง.สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัด โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายวันชัย สุทธิวรชัย เป็นประธานในพิธี วันที่ 14 ก.พ. 2557