ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2556

| พิมพ์ |

นายณัฐวัฒน์  กาญจน์ธนภัทร พร้อมข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีนพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ. หอประชุมไพรพระยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี