งาน "สร้างอนาคตไทย 2020"

สถิติจังหวัดเข้าร่วมประชุมซักซ้อม งาน "สร้างอนาคตไทย 2020" จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่าง วันที่ 18-20 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อบจ. อุบลราชธานี โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายคันฉัตร ตันเสถียร ให้เกียรติเป็นประธานฯ


ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977