โครงการสำรวจ ประจำเดือน กรกฎาคม 2557

1.โครงการสำรวจภาวะการณ์ทำงานของประชากร พ.ศ.2557 ปฏิบัติงานวันที่ 1 -12 กรกฎาคม 2557

2. โครงการการใช้เวลาของประชากร พ.ศ.2557 ปฏิบัติงานวันที่ 1 -12 กรกฎาคม 2557

3โครงการสำรวจสุขภาพจิต(คนไทย) พ.ศ.2557 ปฏิบัติงานวันที่ 1 -12 กรกฎาคม 2557

4. โครงการสำรวจประชากรผู้สูงอายุ พ.ศ.2557 ปฎิบัติงานวันที่ 1- 14 กรกฎาคม 2557

5. โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส2 พ.ศ.2557 ปฎิบัติงานวันที่ 1- 20 กรกฎาคม 2557

6. โครงการสำรวจสถานประกอบการธุรกิจการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2557 ปฎิบัติงานถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2557

7. โครการสำรวจโรงแรมและเกสเฮาท์ พ.ศ. 2557 ปฎิบัติงานถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2557

8. โครงการสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2557    ปฎิบัติงานถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2557

9. โครงการสำรวจการประกอบการขนส่งโดยรถโดยสารประจำทางพ.ศ. 2557 ปฎิบัติงานถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2557

10. โครงการสำรวจความคิดเห็นของสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2557  ปฎิบัติงานถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2557


ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977